“Евразиа Капитал Холдинг ҮЦК” ХК – ECфорекс платформ
Бодит данс нээх Демо данс нээх

Арилжаалагдах бүтээгдэхүүнүүд

(8 ангилллын 500+ бүтээгдэхүүнээс сонгоно.)

Fx
Forex
Crypto
Indexes
Stocks
Bonds
Energy
Au
Commodity
ETF
Та энд дарж DEMO арилжаанд бүртгүүлнэ үү.

ECфорекс платформ

“Евразиа Капитал Холдинг ҮЦК” ХК-н ECфорекс платформ нь Монгол дахь анхны Монгол хэл дээрх маржин арилжааны платформ юм. Энэхүү платформыг олон төрлийн нөхцөлт захиалга гүйцэтгэх (урьчилсан, хугацаат болон, нэг захиалга нь бусад захиалгуудыг цуцлах гэх мэт), Арилжааны захиалгын санг харах тохиргоотой, олон төрлийн индикатор болон алгоритм арилжаанд (JAVA хэл дээрх нээлттэй эх API – ) ашиглах боломжтой. Платформын "Ханшийн гулгалт" функц нь арилжааны захиалгын ханшийн хамгийн их гулсалтыг тохируулах боломжтой.

Харилцагч өөрийн арилжааны дэлгэрэнгүй түүх, арилжааны захиалгуудын тайлан, шимтгэлийн тайлан зэргийг харах боломжтой.Арилжааны платформ дээр ханшийн 2 горим ашиглах боломжтой: “Цэвэр позиц” болон "Хэджинг" горим. “Хэджинг” горим нь арилжаачныг ижил бүтээгдэхүүн дээр эсрэг чиглэлд позицууд нээх боломж олгодог ба тэдгээр позицуудыг нэгтгэх боломжтой. "Цэвэр позиц " горим нь нэг позиц дээрх бүх ижил валютын хослолын захиалгуудыг харуулдаг. ECфорекс платформ дээр арилжааны стратегиудыг JAVA программын хэл дээр тестлэх болон техник шинжилгээний хэрэгслүүдээр ханшийн графикаас шууд позицуудыг дагах боломжтой. ECфорекс дэлгэцийн платформ нь:

 • Автомат болон гар арилжаа
 • 270 гаруй индикаторууд
 • Эдийн засгийн календарь болон мэдээнүүд
 • Харилцагчийн машин дээрх автомат арилжаа болон стратегийн сервер дээрх харилцагчийн машин ашиглах боломж
 • Автомат арилжааны түүхэн шалгагч
 • Renko, Range бар, Point&Figure, Kagi болон Line break ханшийн графикууд
 • Суулгалтын дэмжлэг
 • Олон хэлний сонголттой интерфэйс

ECфорекс вэб платформ

ECфорекс вэб платформын шийдлийг арилжаачдын хэрэгцээ шаардлаганд тулгуурлан функцуудыг тохируулсан. Интернэтийн хурд болон PC-н хүчин чадалд тохируулан арилжаачин ханшийн квотын давтамжийг тохируулж болно. Түүнчлэн платформ нь арилжааны захиалга өгөх болон позицуудаа тохируулах функцтэй. Зах зээлийн судалгааны хэрэгслүүд болон олон хэлний функцуудээс арилжаачин сонголт хийж болно.

 • Оновчилол бүхий түргэн нэвтрэлт
 • Ханшийн графикийн олон хэлбэрүүд
 • 46 индикатор
 • Стратегийн сервер дээрх автомат арилжаа
 • Шууд зах зээлийн мэдээ, календарь
 • ECcloud дээр ажлын талбарыг хадгалах
 • Хамгийн бага техникийн шаардлага (интернэтийн хурд, PC хүчин чадал)
 • Олон хэлний интерфэйс

Интернэт хөтөчийн шаардлага:

 • Internet Explorer 10+
 • Firefox 11+
 • Chrome 16+
 • Safari 7+
 • Opera 12.1+
Бодит вэб платформ Демо веб платформ

IOS аппликэйшн – ECForex Trader!

Гол үзүүлэлтүүд :

 • Онлайн FX квот (50+ валютын хослол)
 • Бодит ханшийн график, техник шинжилгээ
 • FX зах зээлийн мэдээ
 • Эдийн засгийн календарь
 • FX TV
 • SWFX хандлагын индекс
 • Өдрийн Дээд/доод
 • Зах зээл хөдөлгөгчид
 • Pivot онооны түвшнүүдүүд
 • Forex тооцоологч
App Store татах

Aндройд аппликэйшн – ECForex Trader

Гол үзүүлэлтүүд :

 • Сервертэй аюулгүй найдвартай холболт
 • Хамгийн бага FX авах зарах ханшийн зөрүү ( 0.5 пипээс эхэлнэ)
 • ECN хөрвөх чадвар (гол хослолууд дээр 100-200 сая )
 • Шууд захиалгын гүйцэтгэл
 • Арилжааны захиалгын олон төрөл (stop / limit / )
 • Нэг захиалга бусдыг цуцлах функц
 • Арилжааны тайланд нэвтрэх

FX хэрэслүүд:

 • Бодит ханшийн график, техник шинжилгээ
 • FX зах зээлийн мэдээ
 • Эдийн засгийн календарь
 • Forex TV
 • Өдрийн Дээд/доод ханш
Google Play татах