Харилцагчдын анхааралд:

 

Валютын гүйлгээнд ХХБанк -аас доорх хязгаарлалтыг тогтоосон байна.

1 хүний валютын өдрийн онлайн гүйлгээний лимит 1 сая төгрөг хүртэлх,

Банкин дээр биечлэн хийх гүйлгээ 3 сая төгрөг хүртэл байна.

Иймд харилцагчид дээр хязгаарлалтын хүрээнд гүйлгээгээ зохицуулахыг хүсье.

"Евразиа Капитал Холдинг ҮЦК" ХК