Техникийн боломжоос шалтгаалж ОХУ-ын рубли (RUB) орсон бүтээгдэхүүнүүдийг цаашид арилжаалахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. RUB-тэй нээлттэй позицууд доорх түвшинд хадгалагдана:
• EUR/RUB long positions at 113.25
• EUR/RUB short positions at 115.458
• USD/RUB long positions 101.457
• USD/RUB short positions 102.323
Хаалтын ханш Bloomberg-н 10:00 GMT цагаар тооцогдоно.