2022 оны 2 сарын 21 нд АНУ-ын ерөнхийлөгчийн баярын өдөр болж байгаа тул зах зээлийн арилжаа бага байхыг анхаарна уу.