ОХУ болон Украйны хурцадмал байдлаас шалтгаалан, Ecforex нь зарим бүтээгдэхүүний маржин шаардлага болон exposure -ыг 2021 оны 12 сарын 24-ын  23:00  цагаас эхлэн өөрчилж байна. 

USD/RUB болон EUR/RUB: Хөшүүрэг 1:10 - аас 1:5,  exposure -ын хамгийн их хязгаар  1 саяаас хэтрэхгүй хэвээр үлдэнэ. 

BRENT.CMD/USD, LIGHT.CMD/USD, DIESEL.CMD/USD: Хөшүүрэг  1:30 -аас 1:20.  2022 оны 1 сарын 10 хүртэл Хамгийн их exposure-н хязгаар одоогийн үнэлгээнээс 50%-р буурна. 

GAS.CMD/USD: Хөшүүрэг 1:30 -аас 1:10, хамгийн их exposure хязгаар хэвээр үлдэнэ.

Дээрх бүтээгдэхүүн дээр нээлттэй позицтой болон позиц нээхээр төлөвлөж буй харилцагчид дээрх өөрчлөлтүүдийг анхаарна уу.

Ирэх баярын өдрүүдээр зах зээлийн үсрэлт, болон арилжааны идэвх буурах (идэвхгүй ханш) зэрэг нөхцлүүдээс болгоомжтой байхыг анхааруулж байна.