2021.09.03 нд АНУ-ын хөдөлмөрийн баярын өдөр, бүх нийтийн амралтын өдөр учир зах зээлийн идэвх бага байхыг анхаарна уу.