$1.9 их наядын хөтөлбөрийг АНУ-ын Сенатын танхим Бямба гарагт дэмжсэнээр инфляцын хүлээлтийн төвшинг 3.09% хүртэл өсгөж байна. Үүнийг дагаж АНУ - урт хугацааны бондын өгөөж тасралтгүй өссөөр 10Y өгөөж 1.56%, 30Y өгөөж 2.28% хүрч байна. Инфляц хэджлэх бүтээгдэхүүн Алт (XAU/USD) он гарсаар -14% бууралттай байгаа бол өөр нэгэн инфляц хэджлэх бүтээгдэхүүн болох Bitcoin (BTC) 81.5% өсөлт үзүүлсэн байна.